Web-stránka v prevádzke

Vážení členovia a priaznivci Tatranského himalájskeho klubu,
s potešením vám oznamujem, že po mesiacoch príprav je naša stránka konečne k dispozícii.
V týchto dňoch si ja osobne pripomínam malé jubileum – rok od začatia prác po zavesenie na internet. Prvotným impulzom boli pre mňa hodiny informatiky na gymnáziu, kedy sa zo mňa ako prostého užívateľa internetu stal tvorca. Pri pochopení zdrojového kódu html som mal pocit, akoby som objavil nový rozmer priestoru. Pravda, mám v tomto smere ešte veľa rezerv.
Už pri vytváraní známkovanej školskej stránky (2005), venovanej taktiež turistike a cyklistike, som usúdil, že toto je tá pravá forma ako prezentovať zápisky z doterajších akcií. Pod hlavičkou THK som teda začal vytvárať vlastnú stránku, neobmedzovanú prísnym obsahovým metrom stredoškolského hodnotenia alebo prideleným miestom na disku, iba samotnými možnosťami html 4.0. Od návratu z pochodu v Slovenskom raji v novembri 2006 som postupne prepisoval koncepty zápisov z turistík z „papierovej“ do digitálnej formy, spracovával fotografie, popritom programoval stránku a niekoľkokrát menil jej celkový grafický design. Niektoré činnosti zabrali ozaj veľa času. Najmä keď som objavil chýbajúci ukončovací tag a musel ho doplniť na všetky už existujúce stránky. Zmenšovanie a vkladanie fotiek mi tiež doslova „pilo krv“.
Čo sa grafiky stránky týka, ako základ som si zvolil spomínanú školskú stránku, tvorenú troma framami. Od tých som neskoršie prešiel k dvom (menu + hlavný frame) a od jej farebnej trojkombinácie biela – sivá – zelená sa cez tmavozelený vzhľad dopracoval až k tomu terajšiemu.
Spísaním zápisu z tohtoročného pochodu v Slovenskom raji som dospel do záverečnej fázy. Ostávalo vybaviť webhosting, zaregistrovať doménu a napokon poslať všetky súbory a adresáre našej stránky na server providera inet.sk. Dňa 22.novembra vo večerných hodinách sme si našu web-stránku konečne mohli pozrieť online.
Hlavným poslaním portálu www.thk.sk by malo byť zaznamenávanie našich zážitkov, postrehov, myšlienok i faktov z čo možno každej turistiky, cyklistiky alebo športového zápasu, kde účastníkom bude aspoň jeden z členov nášho malého spolku. Súčasne by mal slúžiť aj ako prostriedok komunikácie medzi členmi THK.
Dúfam, že naša (zasa treba povedať, že najmä moja) bohatá aktivita neochabne a v budúcnosti k už zaznamenaným akciám pribudnú ďalšie, prinajmenšom rovnako zaujímavé. Mojim zbožným prianím je, aby k obohacovaniu obsahu našej stránky prispeli aj ostatní zainteresovaní.

P.S. dúfam, že pri prezeraní starších záznamov sa z toľkej nostalgie nerozplačete...

Poďakovanie: Martin Balík, Dušan Varga, Michal Lauko, Róbert Nádaskay

Roland Nádaskay, 24.novembra 2007