Tatry na bicykli 2006 - KRÁTKE ZHRNUTIE


Vážení bývalí účastníci Tatier na bicykli 2006 – predpokladám, že na túto akciu nespomínate v zlom, a preto vám otváranie temer štyri roky starej histórie nebude prekážať. Hoci zápisky z TnB boli mnou spísané už dávno (a v nekompletnej forme uverejnené už koncom roka 2006 na stránkach Lychapy), v tom čase ešte doména www.thk.sk zďaleka neexistovala. TnB 2008 boli prvým ročníkom, ktorý sa na stránkach THK objavil – k tradičnej obsiahlej reportáži som však vtedy pridal štatistiky a krátke zhrnutie najdôležitejších bodov najvýznamnejšej akcie nášho klubu. Podobne tomu bolo i o rok neskôr. Keďže pri starších ročníkoch TnB však takáto sumarizácia chýba, rozhodol som sa ju spätne doplniť. Ročník 2005 sa objaví neskôr, nakoľko zápisky z neho sú ešte i po rokoch v papierovej forme, vyžadujúc si mierne „prebásnenie“ a prepis do počítača.

Trvanie: 1. - 10.júla 2006
Zahájenie: Alekšince (okr.Nitra), 1.júl 2006, 7:12 hod.
Ukončenie: Čierna nad Tisou (okr.Trebišov), 10.júla 2006, 13:16 hod.
Celková prejdená vzdialenosť: 632,53 km (Alekšince - Čierna n.T.)
Čistý čas jazdy: 31:46:57 hod.
Priemerná rýchlosť: 19,6 km/h*)
Maximálna rýchlosť: 66 km/h (Slanec, deň 6)
Účastníci: Marek Zajko (Alekšince - ZV), Dušan Varga, Ján Harbuľák (Nitra - Gánovce), Daniel Zajko, Ľudmila Zajková, (Alekšince - Gánovce), Rudolf Nádaskay (Košice - Čierna n.T.), Roland Nádaskay

DEŇ 1 (1.júl 2006)
Alekšince - Andač - Zbehy - Čakajovce - Drážovce - Nitra - Nitr.Hrnčiarovce - Štitáre - Kolíňany - Jelenec - Neverice - Beladice - Slepčany - Vieska n.Žit. - M.Vozokany - Nemčiňany - Kozárovce - Psiare - Hronský Beňadik - Orovnica - Tekovská Breznica - Brehy - Nová Baňa - Brehy - Rudno n.H. - Voznica - Štiavnické Bane
Štatistika: 109,89 km, 12:25 hod., 5:58:39 hod., 19 km/h, 53,4 km/h (Kozárovce)

DEŇ 2 (2.júl 2006)
Štiavnické Bane - Banská Štiavnica - Banská Belá - Kozelník - Budča - Zvolen - Lieskovec - Zolná - Očová - Dúbravy - Detva - Kriváň - Korytárky - Hriňová - Vrchslatina
Štatistika: 102,96 km, 13:25 hod., 5:46:09 hod., 18,38 km/h, 58 km/h (Banská Belá)

DEŇ 3 (3.júl 2006)
Vrchslatina - Lom n.Rimavicou - Drábsko - Utekáč - Kokava n.R. - Klenovec - Hnúšťa - Hačava - Rim.Píla - Tisovec - Muráň - Veľká lúka
Štatistika: 85,21 km, 10:12 hod., 4:40:05 hod., 18,67 km/h, 64,5 km/h (sedlo Dielik)

DEŇ 4 (4.júl 2006)
Veľká lúka - Červená Skala - Telgárt - Pusté pole - Vernár - Hranovnica - Kvetnica - Poprad - Gánovce
Štatistika: 62,32 km, 8:57 hod., 3:51:06 hod., 16,8 km/h, 57 km/h (sedlo Besník)

DEŇ 5 (8.júl 2006)
Gánovce - Hozelec - Švábovce - Hôrka - Betlanovce - Hrabušická Píla - Stratená - Dobšiná - Vlachovo - Gočovo - Nižnoslanská Baňa - Niž.Slaná - Henckovce - Betliar - Nadabula - Rožňava - Krásnohorské Podhradie - Jablonov n.Turňou - Hrhov - Dvorníky - Turňa n.B. - Žarnov - Peder - Budulov - Moldava n.B. - Mokrance - Čečejovce - Šaca - Košice
Štatistika: 156,67 km, 9:41 hod., 7:22:27 hod., 21,61 km/h, 64,2 km/h (Dobšinský kopec)

DEŇ 6 (10.júl 2006)
Košice - Krásna n.H. - Niž.Hutka - Bohdanovce - Rákoš - Slanec - Slanské N.Mesto - Kalša - Slivník - Kuzmice - Brezina - Kazimír - Michaľany - Luhyňa - Čerhov - Slov.N.Mesto - Borša - Viničky - Streda n.B. - M.Kamenec - V.Kamenec - Strážne - V.Horeš - M.Horeš - Kráľovský Chlmec - Čierna - Čierna n.T.
Štatistika: 115,45 km, 7:19 hod., 5:08:31 hod., 22,87 km/h, 66 km/h (Slanec)

Tatry na bicykli 2006 (deň 1) - 1.júl 2006 Tatry na bicykli 2006 (deň 2) - 2.júl 2006
Tatry na bicykli 2006 (deň 3) - 3.júl 2006 Tatry na bicykli 2006 (deň 4) - 4.júl 2006
Tatry na bicykli 2006 (deň 5) - 8.júl 2006 Tatry na bicykli 2006 (deň 6) - 10.júl 2006
*) priemer čiastkových priemerných rýchlostí

Roland, 12.apríla 2010