Cyklo Piešťany - 30.júl 2005, so.
Počasie -
Účastníci - Róbert Nádaskay, Roland Nádaskay
Poznámky, postrehy -

celk.vzdialenosť celk.čas výletu čistý čas jazdy priemerná rýchlosť max.rýchlosť max.rýchl. miesto
81,55 km 8:17 hod. 4:12:14 hod. 19,89 km/h 52,1 km/h Lukáčovce

Fotodokumentácia (výber):


© Text: Roland Nádaskay, Foto: Roland Nádaskay

HLAVNÁ STRÁNKA
TURISTIKA 2005