Cyklo Veľká Javorina - 23.august 2007, št.



Úsek 1, Vrbové - Stará Turá (centr.)
čas v cieli úseku - 10:09 hod.; dĺžka úseku - 24,58 km; čistý čas jazdy - 1:03:36 hod.
Už dlhšie som plánoval urobiť cyklistiku na ten spôsob, že sa odveziem s otcom ráno do Bratislavy a nejakou nevšednou trasou pôjdem späť domov, podobne ako v júni zo Zohora. Otec však mal vo štvrtok ísť na nejaký firemný míting, ktorý sa mal konať v Podkylave, zhodou okolností neďaleko od vrchu Veľká Javorina na česko-slovenskom pohraničí. Keďže výstup na tento kopec a tiež prechod českých hraníc mám už istú dobu v pláne, mohol by som to teraz zrealizovať.
Z domu po naložení bicykla na strešný nosič vyrážame okolo pol ôsmej a cez Hlohovec a Piešťany sa presúvame do Vrbového. Počasie nevyzerá práve najlepšie, je zatiahnuté a miestami aj mrholí. Mohol som s otcom pokračovať až do tej Podkylavy, no Vrbové ako mesto predsa len považujem za dôležitejší oporný bod, hodný k zahájeniu tejto cyklotúry. Otec ma tu vysadil na čerpacej stanici Agip a naše cesty sa rozišli.
Po nákupe zásob vyrážam o 8:40 hodín, prechádzam do centra tohto približne 6-tisícového malomesta, známeho najmä šikmou zvonicou, ale aj chátrajúcou synagógou a rodiskom dobrodruha Mórica Augusta Beňovského. Z mesta pokračujem stupákom nad rekreačný areál pri vodnej nádrži Čerenec a nato sa odpájam z hlavnej cesty č.499 (Brezová pod Bradlom – Topoľčany) na miestnu komunikáciu pozvoľna stúpajúcu do kopaničiarskeho kraja. Kopce Myjavskej pahorkatiny sú miestami dosť nepríjemné, musím absolvovať zopár prudkých výšľapov. Medzitým sa viac-menej vyčasilo, slnko už svieti naplno, takže sa potím jak sviňa a ešte k tomu som hladný.
V prvej osade obce Krajné, U Januškov, zastavujem kvôli oddychu a doplneniu energie, lebo už mi je doslova nevoľno. V postupe pokračujem na stred Krajného, kde zastavujem v potravinách a dokupujem fľašu minerálky. Cesta sa údolím Jablonky ťahá na Hrachovište, odkiaľ sa stáčam na sever a súbežne s trasou železničnej trate č.121 (Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce) prechádzam zväčša rovinkou cez Vaďovce do Starej Turej. Na okraji mesta sa nachádza čosi ako priemyselná zóna, no tvorí ju najmä areál fabriky Chirana. Krížom cez hlavnú cestu od Myjavy sa dostávam do centra, v ktorom sa to priam hemží ľuďmi, a na chvíľu pauzujem.

Úsek 2, Stará Turá - Strání
čas v cieli úseku - 13:14 hod.; dĺžka úseku - 27,82 km; čistý čas jazdy - 1:47:08 hod.
Na konci mesta podchádzam mohutný val spomínanej „horskej“ trate č.121, významnej spojnice Považia s moravským Veselskom. Za Starou Turou stúpam iba pozvoľna, prechádzam kopaničiarskou osadou Miškech dedinka a nato zbieham do Hrnčiarového. Odtiaľ je už stúpanie nepretržité a pomerne náročné, jeho obtiažnosť znásobuje najmä to teplo a páľava. Niekoľkominútová prestávka na rázcestí v Barine je teda nevyhnutná.
Od Bariny samozrejme vo výšľape pokračujem, najskôr prevažne v exponovanom teréne s obmedzeným výhľadom na juh, no už s vizuálnym kontaktom s nápadným visielačom na Veľkej Javorine, nato však vbieham do lesa. Postupujem veľmi pomaly, stúpanie je prudké, povrch cesty rozhodne nie najkvalitnejší, často oddychujem. Za každou druhou zákrutou očakávam vrchol, no ten nikde – namiesto toho ešte pomerne dlho stúpam lesom až k turistickému hríbiku Kachľové grúne. Po chvíli sa ocitám na okraji lúky, priamo pod vysielačom rádiokomunikácii, a len neďaleko od Holubyho turistickej chaty (905 m.n.m.), kam prichádzam o 11:33 hodín.
Budova chaty je pomerne masívna stavba s kamenným priečelím, podľa štítu na bočnej stene bola postavená roku 1929. Možno sa mi sem niekedy podarí dostať aj spôsobom pešej turistiky, bol by som rád. Ľudí je tu akosi pomenej, vlastne okrem osadenstva chaty asi len ja, až pri mojom odchode sa sem od Starej Turej doteperil ďalší cyklista.
Zložil som sa v tieni stromu pred vchodom, no následne sa presunul na slnko – hore je pomerne veterno a aj mierne chladno. Počas obedňajšej pauzy som zjedol jednu konzervu s rohlíkom a vypil plechovku isofruitu. Odpočinutý zdolávam záverečné metre výstupu na samotný vrchol Veľkej Javoriny (970 m.n.m.), kam až po vysielač vedie asfaltová cesta.
Hrebeňom Bielych Karpát, a teda i Veľkou Javorinou, prechádza štátna hranica medzi Českou a Slovenskou republikou, na čo ma upozorňuje niekoľko varovných tabúľ – nimi si však hlavu veľmi nelámem, ako turista čiaru prekročiť môžem. Obavy mám skôr z cesty – asfaltka totiž hore končí a do Česka pokračuje iba štrkovka, čo však nekorešponduje s mapou. Ale hádam to tu nevzdám len kvôli charakteru komunikácií...
Smerom na sever nie je dobrý výhľad, nízko nad krajinou akoby visel nejaký opar. Kúsok obďaleč vysielača prichádzam k hraničnej kóte a neďaleko nej k obelisku – akémusi pamätníku historickým stretnutiam Čechov a Slovákov na tomto mieste. Poniže sa nachádza turistický hríbik, od ktorého už začína naostro zjazd. Ešte zo začiatku sa miestami objavujú ostrovčeky starého a rozpadnutého asfaltu, z čoho usudzujem, že nižšie sa povrch cesty zmení na kvalitnejší, no paradoxne po vjazde do lesa schádzam po obyčajnej nespevnenej ceste. Navyše nedávne dažde jej priechodnosť na niektorých miestach trocha zhoršili, no s tým som si napokon poradil.
Za prvou zákrutou v lese míňam dopravnú značku s nápisom „ČR, okres Uherské Hradište“ a nato sa dostávam na križovatku s červeným turistickým chodníkom. Nasleduje pomerne dlhý zjazd lesom, cesta niekoľkokrát mení charakter, štrková, prašná, lesná... až nakoniec prichádzam na miesto zvané Kamenná búda. Okrem toho, že sa tam nachádza parkovisko pre turistov, konečne tu moja cesta naberá asfaltový povrch.
Ako som už vravel, v mape je trasa značená ako vedľajšia cesta, asfaltka, no na českej strane od Veľkej Javoriny po asfalte niet ani stopy. Predtým zrejme bola prejazdná autom, no pravdepodobne po rozdelení Československa sa od severu na ňu vjazd zakázal a potom bola buď cielene zmenená z asfaltky na lesnú, alebo proste zanedbávaná až po súčasný stav. V každom prípade od Kamennej búdy je tu už bez problémov, po chvíli ústim z lesa a napájam sa na hlavnú cestu č.54 (Znojmo – Nové Mesto n.Váhom). V tých miestach sa nachádza aj rázcestník Cesty hrdinov SNP, z ktorého nejaký moravácky nacionalista zoškrabal ten výraz „SNP“.
Hlavnou cestou zostupujem z hrebeňa rýchlym zjazdom do rozťahanej hraničnej obce Strání, pričom zhruba v jej strednej časti si pri základnej škole dávam pauzu. Nad mapou uvažujem, akou trasou sa pustím po prekročení hraníc.

Úsek 3, Strání - Rakoľuby (križ.)
čas v cieli úseku - 14:26 hod.; dĺžka úseku - 23,45 km; čistý čas jazdy - 0:57:52 hod.
Na konci dediny, v miestnej časti Květná, prechádzam hraničným priechodom na Slovensko. Colníci ma pustili bez akejkoľvek kontroly. Prvou obcou na slovenskej strane je Moravské Lieskové, respektíve jedna z jeho osád, Šance. Moje zbožné prianie o celodennom peknom počasí sa začína rozplývať práve tak, ako oblačnosť, postupujúca od severozápadu, po oblohe.
Cez početné drobné osady prechádzam po hlavnej až do jadra Moravského Lieskového a odtiaľ po krátkej úvahe, zohľadňujúc aj možnosť prehánky, pokračujem po miestnej komunikácii cez Dolné Srnie až do samotného Nového Mesta nad Váhom, kam vstupujem okrajovou časťou Mnešice a vzápätí sa dostávam do zápchy. Ešteže som cyklista, to môžem kolónu pohodlne obehnúť a ponad rieku Váh, krížom cez rekreačnú oblasť Zelená voda a diaľnicu D1, sa presunúť do obce Rakoľuby, kde nasleduje krátka pauza.

Úsek 4, Rakoľuby - Banka (križ.)
čas v cieli úseku - 16:14 hod.; dĺžka úseku - 23,04 km; čistý čas jazdy - 0:59:45 hod.
Nebo je už kompletne zastreté sivastou oblačnosťou, od severu na juh kam dovidím. Mám pocit, že keď som vyrážal z Rakoľubov, tak aj spadlo zopár jemných kvapiek, no ďalej už postupujem bez zrážok. Hlavná cesta č.507 (Gabčíkovo – Žilina) sa v tejto oblasti ťahá na okraji nivy Váhu, prudko prechádzajúcej do predhoria Považského Inovca, pričom prechádza obcami Beckovská Vieska, Kočovce, Nová Ves a Hôrka nad Váhom, kde na moment zastavujem pri miestnom modernom kostole.
Ďalej prechádzam cez Hrádok a po krátkom úseku z lesa ústim do Lúky nad Váhom pri továrni Coca-Cola. Nasleduje Modrovka a Ducové, kde v pohostinstve Námorník zastavujem na kofolu – prostredie je tam príjemné, preto po pollitríku si dávam ešte jednu malú. Nato už prechádzam do okresu Piešťany, pokračujem cez Moravany do Banky a svoj pôvodný zámer, t.j. výstup na Havran a smer Radošina, mením pre pokročilý čas na klasický postup Považím na Hlohovec.

Úsek 5, Banka - Červeník
čas v cieli úseku - 17:31 hod.; dĺžka úseku - 20,07 km; čistý čas jazdy - 0:55:11 hod.
Pomaly však môžem konštatovať zlepšovanie počasia, oblaky sa rozťahujú a vykúka slnko. Do Piešťan nezachádzam, po nábreží Váhu postupujem z Banky na Ratnovce a následne sa po vale jazera Sĺňava presúvam k vodnému dielu Drahovce. Stav vody v nádrži je pomerne vysoký. Nízka je naopak intenzita premávky na hlavnej ceste č.61, ktorou prechádzam do Drahoviec a na miestnej železničnej zastávke si dávam pauzu na občerstvenie. Príjemne sa tam posedáva, perón je prázdny, vystihujem iba jeden rýchlik v smere od Bratislavy na Košice. Hoci zastávka bola vcelku nedávno v rámci rekonštrukcie trate č.120 renovovaná, špáry v zámkovej dlažbe už prerastá burina a čo-to z vybavenia už stihlo prejsť rukami vandalov...
Za Drahovcami po dlhom rovinatom úseku, treba povedať, že po urputnom boji s protivetrom, prichádzam do Maduníc, opúšťam hlavnú hradskú a údaje z computera opisujem pri trati v Červeníku.

Úsek 6, Červeník - Alekšince
čas v cieli úseku - 18:29 hod.; dĺžka úseku - 21,34 km; čistý čas jazdy - 0:53:55 hod.
Nasleduje rutina – prejazd mestami Leopoldov a Hlohovec, teda na ľavý breh rieky Váh a nato postup cestou č.513 smer Nitra. Po Kľačanoch a Rišňovciach vbieham do Alekšiniec, konečnej stanice dnešnej cyklistiky, ktorú končím doma o pol siedmej podvečer. S podaným výkonom som spokojný, výstup na Veľkú Javorinu nebol práve najľahší, navyše sa mi prvý raz poradilo bicyklom prekonať českú hranicu. Pravda, trocha som si pomohol...

Počasie - ráno zamračené, dážď, postupne vyjasňovanie, tep.asi 30-32°C, hore veterno, poobede pribúdanie oblačnosti, zamračené, veterno
Účastníci - Roland Nádaskay
Poznámky, postrehy -

celk.vzdialenosť celk.čas výletu čistý čas jazdy priemerná rýchlosť max.rýchlosť max.rýchl. miesto
140,26 km 9:49 hod. 6:37:16 hod. 21,56 km/h 60,6 km/h Strání





MAPA v mierke 1:400 000

Fotodokumentácia (výber):


© Text: Roland Nádaskay, Foto: Roland Nádaskay

HLAVNÁ STRÁNKA
TURISTIKA 2007