Cyklo Veľký Šariš - 11.júl 2007, st.Úsek 1, Košice - Košická Belá
čas v cieli úseku - 9:43 hod.; dĺžka úseku - 21,48 km; čistý čas jazdy - 0:58:19 hod.
Aj keď predpovede nehlásili na stredu práve ideálne počasie, predsa len som sa rozhodol vyraziť na cesty. Z Terasy vyrážam o 8:17 hodín. Kvôli nákupu zásob sa zastavujem na čerpacej stanici Slovnaft dole pri amfitéatri, po Watsonovej potom pokračujem na sever, dostávam sa do spleti ulíc okolo botanickej záhrady, odkiaľ ústim na Lokomotívu. V Čermeli je zákaz vjazdu bicyklov na cestu, pretože je tu vybudovaný súbežný cyklochodník – po ňom prechádzam až ku Ovečke a následne si dávam pauzu na tyčinku pri tamojšom turistickom hríbiku. Chvíľkové vyjasnenie už zase strieda od severu postupujúca oblačnosť, obávam sa preto opakovania scenára z minulého piatka, keď som to po výšľape na Jahodnú nakoniec pre zhoršenie poveternostných podmienok musel vzdať a vrátiť sa do mesta.
Hrozba dažďa pretrváva i dnes, psychicky teda v pohode nie som. Od východzej stanice Pionierskej železnice postupujem Čermeľskou dolinou, na Alpínke sa stáčam do kopca a pozvoľna začínam stúpať. Premávka na ceste č.547 je pomerne hustá, veď ide o hlavnú na Spišskú Novú Ves. Stúpanie je miestami prudké, inde skôr mierne a tiahle (najmä v dolnej časti, kde je vozovka trojprúdová), vyznačuje sa však veľkým množstvom zákrut. Hradskú obklopuje lesný porast, vidieť nanajvýš len tu a tam do doliny. Jedna vec mi vŕta v hlave – ešte v úvode stúpania na mňa zatrúbilo predbiehajúce auto, myslel som, že mu snáď zavadziam v ceste, no potom som si všimol nitrianske EČV. Žeby náhoda?
Vrcholom výšľapu je sedlo vo výške asi 552 m.n.m., ja ho nazývam Jahodniansky kopec podľa neďalekého rekreačného strediska. Nevedel som sa odhodlať pokračovať ďalej, no po krátkej pauze sa napokon sa púšťam dole kopcom. Zjazd je z tejto strany o dosť kratší, les opúšťam pri akomsi motoreste a po miernom klesaní z hlavnej schádzam do stredu Košickej Belej. Údaje z cyklocomputera zapisujem poniže tunajšieho grékokatolíckeho kostola.

Úsek 2, Košická Belá - Margecany (žst.)
čas v cieli úseku - 10:56 hod.; dĺžka úseku - 19,11 km; čistý čas jazdy - 0:49:30 hod.
Cestou cez Košickú Belú idem popravde na bicykli prvý raz. Za dedinou sa opäť napájam na hlavnú a zbieham do rekreačnej oblasti Košické Hámre pri vodnej nádrži Ružín. Pri brehu ako vždy posedávajú rybári, ja sa na chvíľu zastavujem na moste. Naposledy som tadeto prechádzal počas Tatier na bicykli roku 2005, mojej premiérovej jazdy do Košíc, no to som sa z Hámrov stočil na vedľajšiu cestu na Kysak.
Dnes idem opačným smerom ako vtedy, betónovým mostom križujem rameno Ružína a od hotela Bradan začínam stúpať. Aj počasie ma potešilo, mraky sa sčasti roztiahli a krajinu pozdravili slnečné lúče. Hore kopcom ťahám najskôr v lese, načas potom prechádzam lúkami a neďaleko Gregorovho prameňa, kde dopĺňam zásoby vody, sa opäť vnáram medzi stromy. Odtiaľ je to už ale iba jeden stupák a som na Folkmárskom sedle (542 m.n.m.), ležiacom na rozhraní Bujanovských vrchov (súčasť pohoria Čierna hora) a masívu Kojšovskej hole. Výhľad mám čiastočný na údolie Hornádu s vodnou nádržou Ružín a na severozápade lom nad Margecanmi.
Zbieham do obce Veľký Folkmár, odkiaľ sa ďalej dostávam do Jakloviec, križujem rieku Hnilec a hradskou pokračujem popri Ružíne až na Margeciansku líniu. Ponad rameno nádrže zachádzam do obce a pri uzlovej stanici Margecany si dávam prestávku na občerstvenie a pouvažovanie o ďalšom postupe. Na moje potešenie spomedzi mračien opäť vykuklo slnko a podnietilo ma tým predsa len pokračovať smerom na Prešov.

Úsek 3, Margecany - Rokycany (ObÚ)
čas v cieli úseku - 12:20 hod.; dĺžka úseku - 18,33 km; čistý čas jazdy - 0:49:56 hod.
V okolí stanice je rušno, iste k tomu prispel aj rýchlik Liptov do Bratislavy. Ja sa po niekoľkominútovej pauze dávam na cestu – od stanice pokračujem po ceste II.triedy č.546 smer Prešov, podchádzam trať č.180 (Košice – Žilina) a od konca obce stúpam dolinou Bystrej. Najprv vcelku mierne, nenáročne, od horárne, ktorá sa nachádza približne v jej polovici, je cesta čoraz prudšia. Akosi ťažšie sa mi ťahá, musím viacej stáť. Výhodou je však riedka premávka. Za odbočkou na chatu Klenov vychádzam z lesa a dosahujem vrchol tohto stúpania – Klenovský kopec vo výške 629 m.n.m.
Oblačnosť zasa zatiahla nebo, tentoraz to vyzerá na dlhšie, ba možno i na zrážky. Za pomoci mapy si teda volím definitívnu trasu – Kysak a domov. Keďže kratšia varianta cez Klenov a Sedlice je podstatne kopcovitejšia, pokračujem radšej po hlavnej dlhým zjazdom (vozovku mám vskutku len pre seba) do Žipova, kde sa zastavujem pri akomsi kaštieli. Cesta už ďalej vedie dole údolím na Rokycany, ktoré by teda mali byť dnešným cieľom. Nenašiel som však žiadnu vhodnú krčmu, kde by som oslávil (ne)úspešnosť tejto cyklistiky.

Úsek 4, Rokycany - Veľký Šariš
čas v cieli úseku - 13:17 hod.; dĺžka úseku - 15,04 km; čistý čas jazdy - 0:38:26 hod.
Za Rokycanmi postupujem údolí Svinky až ku križovatke na Kysak, kde by som sa mal stočiť na spiatočnú cestu. Osud však opäť zamiešal kartami, obloha sa nakrátko vyjasnila a mne sa zrazu zachcelo pridať si k doterajšej trase ešte okľuku cez Prešov. Pokračujem teda dolinou Bzenovského potoka okolo záhradkárskej osady až k rekreačnému stredisku Cemjata, pričom mi pre zmenu začalo mierne, ale veľmi mierne popŕchať.
Na Cemjate nasleduje odpočinková prestávka, jedna čokotyčinka a rozhodnutie obísť Prešov severom cez Veľký Šariš. Nato ešte kúsok stúpam, rýchly zjazd ma privádza na križovatku s hlavnou cestou č.18 v okrajovej časti Prešova, Vydumanci. Po spomínanom hlavnom ťahu som iba vystúpal jeden kopec a stočil sa do Malého Šariša. Ešte dobre, na Župčany frčí sanitka, zase sa tam stala nejaká dopravná nehoda. Za Malým Šarišom si musím poradiť s vlnitým terénom, no odmenou mi je výhľad na dominanty okolia – vrch Stráž a Šarišský hrad, ako i prudký zjazdík do mesta. Tu som sa pomotal po hlavnom námestí, nato prešiel ponad rieku Torysu do ľavobrežnej časti Veľkého Šariša a v pohostinstve Alas zastavil na kofolu.

Úsek 5, Veľký Šariš - Abranovce
čas v cieli úseku - 15:02 hod.; dĺžka úseku - 20,27 km; čistý čas jazdy - 0:53:22 hod.
Kým posedávam v krčme nad pollitríkom kofoly, pomery sa radikálne zmenili. Oblačnosť sa takmer úplne rozplynula, už aj svietilo slnko, bolo o poznanie teplejšie. Ak sa nič nezmení, spiatočná cesta bude príjemná.
Veľký Šariš opúšťam pri areáli pivovaru, kde sa napájam na hlavnú cestu č.68 (Poľsko – Košice – Maďarsko) a po toku Torysy pokračujem na Prešov. Na začiatku mesta ešte zastavujem na pumpe Slovnaft kvôli nákupu zásob, potom už nič nebráni v postupe až do centra. Tentoraz už Prešovom po predchádzajúcich skúsenostiach idem na istotu – hlavným námestím viac-menej iba prebieham, pri železničnej stanici sa stáčam okolo Tesca na sídlisko Solivar, odkiaľ pokračujem už vo zvlnenom teréne predhoria Slanských vrchov do Dulovej Vsi a Kokošoviec. Stúpanie z dediny je neuveriteľne prudké, ledva sa vlečiem, v páľave slnka som sa aj riadne zapotil. Lokálka ma priviedla do obce Abranovce, kde si dávam pár minút na vydýchanie, doplnenie tekutín a v neposlednom rade i vychutnanie si prekrásneho výhľadu na okolité kopce a taktiež stráne Košickej kotliny.

Úsek 6, Abranovce - Vajkovce
čas v cieli úseku - 16:08 hod.; dĺžka úseku - 20,4 km; čistý čas jazdy - 0:43:32 hod.
Úpätím vrchov prechádzam do susednej Žehne, odkiaľ zbieham do osady Dúbrava, za ktorou nasleduje už len tiahly zjazd miestnou komunikáciou s výhľadom na pahorky Oľšavského predhoria na východe, končiaci až na nive Torysy v Šarišských Bohdanovciach. Na konci tejto obce si dávam pauzu na tyčinku a isostar a nato pokračujem poväčšine po rovinke Košickou kotlinou na obce Nová Polhora, Ploské, Kráľovce a napokon Vajkovce. Údaje zapisujem na „námestíčku“ pred miestnym luteránskym kostolom.

Úsek 7, Vajkovce - Košice (sídl.Terasa)
čas v cieli úseku - 17:20 hod.; dĺžka úseku - 26,57 km; čistý čas jazdy - 1:02:20 hod.
Záverečný úsek teda začínam výjazdom z dediny na Rozhanovce, za ktorými pretínam hlavnú cestu č.50 smer Michalovce a dostávam sa do Košických Oľšian. V neďalekých Sadoch nad Torysou sa na križovatke rozhodujem, či sa dať stupákom na Furču alebo to risknúť a obísť mesto odspodu (túto trasu nemám preverenú). Popri Toryse teda postupujem ešte južnejšie do Košickej Polianky, križujem rieku a po (našťastie) asfaltovej ceste sa cez polia dostávam do mestskej časti Košíc, Krásnej nad Hronádom. Objavil som teda celkom dobrú spojku pre budúce cyklistiky, z druhej strany sa na ňu dá dostať z trebišovskej cesty odbočkou na Minskú ulicu.
Pokračujem cez sídlisko Nad Jazerom, po výpadovke naberám smer Rožňava, cez „blšák“ vystupujem na okraj Železníkov a okolo plynární prichádzam na Bernolákovu z východu.

Počasie - ráno oblačno až zamračené, postupne vyjasnenie, mierne veterno, bez dažďa, od PO prevažne polojasno
Účastníci - Roland Nádaskay
Poznámky, postrehy -

celk.vzdialenosť celk.čas výletu čistý čas jazdy priemerná rýchlosť max.rýchlosť max.rýchl. miesto
141,20 km 9:03 hod. 5:55:25 hod. 24,26 km/h 62 km/h Žipov

MAPA v mierke 1:400 000

Fotodokumentácia (výber):


© Text: Roland Nádaskay, Foto: Roland Nádaskay

HLAVNÁ STRÁNKA
TURISTIKA 2007