Pohronský Inovec - 4.november 2005, pi.

Počasie - tep.asi 10-15°C
Účastníci - jednotlivci (žiaci a profesori) z rôznych tried, za 2.A Tomáš Kazán, Róbert Hauser, Roland Nádaskay
Poznámky, postrehy -

Fotodokumentácia (výber):© Foto: Tomáš Kazán

HLAVNÁ STRÁNKA
TURISTIKA 2005